İNEK

Rüyada inek görmek müjdeli haberler alacağınıza, bolluk ve berekete, kadın için evlenmeye, erkek için zenginliğe, hayra yorumlanır. Rüyada inek sağdığını görmek mal sahibi oimaya, işlerinde muvaffak olmaya; inek sütü içmek zenginliğe, servetin artmasına işaret eder.

Read More

İNEK

Bir kimsenin rüyada inek görmesi, hayra, iyiliğe, zenginliğe ve bol rızka delâlet eder. Bekâr kızın rüyada inek görmesi, yakında nasibi çıkacağına ve evleneceğine işarettir. Yine bir kadının rüyada inek sağdığını görmesi, nimete ve zenginliğe delâlet eder. Rüyada doğuracak halde hamile bir inek görmek, iyilik ve menfaate ve bol rızka alâmettir. Rüyada bir ineği kurban ettiğini […]

Read More

İNEK

*İmam Cafer Sadık (a.s) : Rüyada inek görmenin altı tabiri vardır: 1-Yöneticilik 2-Mal 3-Büyüklük 4-Riyaset 5-İyi geçecek bir yıl 6-Bol menfaat *Hz. Danyal (a.s) : Kendinize ait bir ineğin sırtında oturduğunuzu görmek; söz sahibi birinin hizmetinde çalıştığınıza… Evinize bir sığır girdiğini görmek; Allah’ın inayetiyle yüzünüze hayır kapılarının açılacağına işarettir *Allame Meclisi: İnek; mal ve işe… […]

Read More

İNEK

Rüyada inek görmek Kadın için evlilik erkek için zenginlik anlamındadır. Rüyasında süt sağan kişi yeni işlere atılacak ve bol para kazanacak demektir. Cabir’ül-Mağribi’ye göre; rüyasında semiz bir inek satın aldığını gören zengin bir kimse ile evlenir. Çok sütlü inek, zengin akraba anlamına gelir. Rüyada süt içmek de içinde bulunduğunuz durumun daha iyi olacağını işaret eder. […]

Read More

SAĞMAK

Bir kimsenin rüyada koyun, keçi, inek ve manda gibi sütü ve eti helâl hayvanları sağdığını görmesi, helâl rızka, menfaat ve nimete delâlet eder.

Read More

SÜT

Rüyada süt görmek kolaylıkla elde edilecek mala, heiai mala işaret eder. Rüyasında iki memesinde süt olduğunu gören kimsenin şansı açılır, rüyada inek sağdığını gören kimse fakir ise zengin olur.

Read More

SÜT SAĞMAK

Süt sağan kimseyi görmek rızka, menfaate, yumuşak söze, güzel siyasete, salih kimseye, İnek sağan birini görmek, ücretle işçi tutan kimseye delalet eder. ( Daha geniş tabir için Bakınız; Sağmak.)

Read More

FAYTON

*Çağdaş Ulema: At koşulmuş fayton görmek; mutluluğa… İnek veya sığır koşulmuş fayton görmek; mutluluğa… Eşek koşulmuş fayton görmek; aptalca hikayelere işarettir.

Read More

PAÇA

*İbn-i Sirin: Koyun paçası yediğinizi görmek; yediğiniz miktar kadar bir şey veya bir nimet elde edeceğinize… İnek paçası yemek; yediğiniz miktar kadar o yıl rızk elde edeceğinize işaret eder *Cabir Mağribi: Paça yemek, özellikle de çiğ paça, yetim malı yiyeceğinize işarettir.

Read More

ISIRMAK

*İmam Cafer Sadık (a.s) : Rüyada ısırmanın dört tabiri vardır: 1-Zarar 2-Düşmanlık 3-Husumet 4-Makam ve malda azalma *İbn-i Sirin: Zorla ısırıldığınızı görmek; ısırıldığınız ölçüde zarar göreceğinize… Bir eşek tarafından ısırıldığınızı görmek; istikbalinizin iyi olacağına… Bir inek tarafından ısırıldığınızı görmek; aynı yıl içinde sıkıntıya düşeceğinize… Herhangi bir hayvan tarafından ısırıldığınızı görmek; düşmanlığa işarettir.

Read More