İSHAL OLMAK

Malı, zamanı ve diğer imkanları çokça israf etmeye delalet eder.İnanılmayacak kadar bol para, servet, zenginliktir.Bir kimsenin rüyasında kendisini ishal olmus görmesi, fazla cömertliğine, kabiz olmus görmesi ise hasisliğine delalet eder. Bir baska rivayete görede: Rüyada kendisini ishal olmus görmesi, malini çokça israf edeceğine ve kabiz görmesi ise cimrilige isaret eder.

Read More

ÖLÜM

Rüyada ölü görmek hayra yorulur. Ölmüş insanların rüya aleminde söyledikleri doğru olarak çıkar. İnsanın kendisini ya da başkasını rüyada ölmüş görürse, onun ahlakının bozulmasına yorumlanır. Ölünün güldüğünü görmek vicdanınızın rahat olacağını işaret eder.

Read More

KEFEN

*İmam Cafer Sadık (a.s) : Rüyada ölen birinin kefenini görmek üç şekilde tabir edilir: 1-Mal 2-Zorluk 3-Dinde fesat *İbn-i Sirin: Tanıdık ve ölmüş biri için kefen hazırladığınızı görmek; üzüntü ve sıkıntıya… Ölmüş birinin kefenini çıkardığınızı görmek; ölen bir kimsenin malında gözünüz olduğuna… Fesat ve nifak ehli birinin ölülerin kefenlerini çıkardığını görmek; ölmüş birinin malını haram […]

Read More

DENİZANASI

Kısmetle ilgili ufak, tefek pürüz ve engellerdir. Ölmüş denizanası hemen geçecek sorundur.

Read More

MEŞHUR

Bir kimsenin rüyada kendisini meşhur olmuş görmesi, makam ve mevkiinin yüceliğine, itibarının artacağına delâlet eder.

Read More

DİŞ

Rüyada görülen dişler insanın akrabalarım temsil eder. Üst çene baba tarafı, alt çene anne tarafı akrabalarıdır. İki tane alt çenede iki tane üst çenede bulunan dört tane diş, rüya sahibinin en yakınlarıdır. Üst çenede olan iki ön diş baba ile amcayı temsil eder, sağ taraftaki baba sol taraftaki amcadır. Baba ve amca yoksa iki erkek […]

Read More

BAŞKAN

Kişinin rüyada kendisini bir daireye veya kuruma başkan olmuş görmesi, içinde çok yükselme hırsı olduğunun alâmetidir.

Read More

İSHAL

Kişinin rüyada kendisini ishal olmuş görmesi eldeki malı çokça israf edeceğine işarettir. Kabız görmek ise, cimriliğe delâlet eder.

Read More

SAKAT

Rüyada kendisini sakat olmuş, elden, ayaktan veya gözden mahrum hale gelmiş görmek, şiddet, üzüntü, keder ve fakirliğe delâlet eder.

Read More