TİLKİ

Rüyada tilki görmek etrafınızda kötülük yapabilecek insanların olduğuna yorumlanır. Tilki kürkü giymek düşmanlarınızı alt edeceğinizi belirtir. Tilki sütü içtiğini görmek hastalıklarınızın iyileşeceğini bildirir.

Read More

TİLKİ

Bir kimsenin rüyada tilki görmesi, menfaata, elbiseye, zevceye, hastalıktan şifaya ve afiyete delâlet eder. Rüyada tilki görmek, gaddar, zalim, hilekâr bir düşman ile de tâbir olunur. Bazı kere de rüyada tilki görmek, hileli kadınlara delâlet eder. Bir hastanın rüyada tilki sütü içtiğini görmesi, hastalıktan şifa bulmaya işaretir. Rüyada tilkiyi öldürdüğünü görmek, şerefli, iffetli ve izzetli […]

Read More

TİLKİ

*Allame Meclisi: Tilki; vefasız ve hilekar kimseye… Tilki yakalamak veya birinin size tilki verdiğini görmek; hilekar bir kadınla karşılaşacağınıza… Tilki sütü içmek; hastaysanız iyileşeceğinize, borçluysanız borcunuzun ödeneceğine, üzgünseniz sevineceğinize… Tilki eti yemek; mal elde edeceğinize işarettir *İbn-i Sirin: Tilki hilekar, gaddar ve bozguncu kimseye veya akrabalarınızdan yalancı bir kadına… Tilkiyle boğuştuğunuzu görmek; akrabalarınızla bir sorun […]

Read More

TİLKİ

Hilekar, yalancı, bozguncu öi katil bir düşmana, Tilki öldürmek cin tayfasından biri rahatsızlık sonucu bağırıp cağırmaya yahut şeref ve varlık sahibi bir kadına sahip olmaya, Tilki görmek bazen şerefli erkek veya kadın görmeye, Tilkinin derisi mala, süttü şifaya yahut üzüntüden kurtulmaya, Tilkinin etini yemek yahut onu öldürmeyi tasarlamak yel ağrısına tutulup kurtulmaya, Tilki menfaate, elbiseye, […]

Read More

TİLKİ

Rüyada tilki görmek hilekâr düzenbaz kimseye ve bekar için evlenmeye yorumlanır. Tilkiyi öldürdüğünü görmek izzetli bir eşe işaret eder.

Read More

KÜRK

Bir kimsenin rüyada kış mevsiminde kürk giydiğini görmesi, hayır isabet edeceğine, fakirlik ve ihtiyacını onunla gidereceğine delâlet eder. Çünkü fakirlik soğuk gibidir. İnsanı soğuktan muhafaza eden kürk, bu sebeple menfaata delâlet eder. Rüyada kürk görmek beş veçhe ile de tâbir edilmiştir: a) Refah, b) Zenginlik, c) Helal kazanç, d) Rütbe ve makam, e) Bekar için […]

Read More

İN

Tilki, çakal gibi hayvanların inini görmek, kendini gizleyen düşmana, insanın diline, İnin içinde görülen arslan, kaplan gibi hayvanlar, insanın kendisinden zarar gördüğü diline ve söz yüzünden gelecek sıkıntılara, İçinde evcil hayvanların bulunduğu in, kişinin insanlara hayır söyleyen ve onlara fayda sağlayan söz ve nasihatlerine delalet eder. Rüyada vahsi bir hayvanin inini görmek, sıkıntı içinde iseniz […]

Read More

KÜRK

Rüyada kürk nimete işarettir. Kirmani’ye göre; rüyada samur kürk görmek, büyük ve saygin kimseler tarafindan kendisine verilecek mal ve paraya; vasak kürk görmek, bir zalim kimse tarafindan verilecek mala delalet eder. Bir rivayete göre bu rüya iyi değildir. Kürk görmek ve giymek zengin bir kadın tarafindan menfaate, keçi derisinden kürk görmek ve giymek, fakir bir […]

Read More

KÜRK

Kıs mevsimi kürk giymek hayra, fakirlikten kurtulmaya; yaz mevsimi kürk giymek üzüntü ve kederle birlikte gelecek olan hayra, Sincap, kaplan samur vs. kürk zalim ve mağrur kimseye yahut ululuğa; tilki deridinden mamül kürk hilekar kimseye; koyun derisinnden mamül kürk itimad edilecek şerefli kimseye; Kürkü tersinden giydiğini görmek mal ve servetini ortaya koymaya; Kürkçü, yazın görülürse […]

Read More

KÜRK

*İbn-i Sirin: Kış mevsiminde kürk giydiğinizi görmek; geçiminizi sağlayacak bir şey elde edeceğinize… Yaz mevsiminde kürk giydiğinizi görmek; geçiminizi temin edecek bir şey elde edeceğinize, ancak sonunda üzüleceğinize işarettir *Kirmani: Kürk görmek, evlenmeyi istediğiniz kadına yorulur. Samur kürkü giymek; zengin bir kadınla evlenmek istediğinize… Yeni bir tilki kürkü giymek; zengin, dindar ve aynı zamanda hilekar […]

Read More